Actemium PL Industrial Services

Relokacje

W zakresie relokacji pracujemy głownie  w branżach automotive, lotniczej i spożywczej. W okresie  2015-2019 wykonaliśmy ponad 1500 zleceń na relokację i instalację maszyn w praktycznie wszystkich krajach Europy, Maroku, RPA, USA, Brazylii, Rosji, Iranie, a naszymi klientami są między innymi:

 1. Pratt&Whitney Rzeszów - ponad 120 relokacji i instalacji rocznie wewnątrz zakładu w Rzeszowie, głównie centrów obróbczych.
 2. Faurecia - ponad 100 zleceń, głównie zrobotyzowanych cel spawalniczych, pras omasie do 80t, linii montażowych pomiędzy zakładami w Polsce, Niemczech, Francji, Austrii i Hiszpanii. Przykładowe realizacje to:
 • relokacja 3 sztuk  pras o masie 60t każda z Pampeluny (Hiszpania) do Grójca,
 • reorganizacja obszaru siedzisk polegająca na relokacji 14 wielorobotowych cel spawalniczych w okresie zimowego postoju,
 • relokacje pras z zakładu w Lindau (Austria) do Legnicy,
 • relokacja 4 zrobotyzowanych cel spawalniczych z Torsas (Szwecja) do Piska (Czechy).
 • relokacja zrobotyzowanych cel obróbki skrawaniem z Zakładu w Nordborgu (Dania) do  Hopkinsville (Kentucky, USA),
 • relokacje wielomaszynowych linii obróbki skrawaniem w zakładzie w Nordborgu,
 • relokacje ponad 40 maszyn obróbczych, pieców, linii montażowych z zakładu w Nordborgu do Wrocławia.
 1. Danfoss - około 40 relokacji maszyn głównie pomiędzy zakładami w Polsce i w Danii, w tym wiele transportów nadgabarytowych.  Przykłady to:

4. Henniges Automotive - 14 zleceń na relokacje pras, w tym:

 • relokacje ponad 30 pras o masie do 30t w zakładzie w Rehburg (Niemcy),
 • relokacje pras z zakładu w Rehburg do nowopowstałego zakładu w Prudniku.

5. Nexteer Automotive - ponad 120 zleceń na relokacje wewnątrz zakładu maszyn obróbczych i linii montażowych oraz  wykonanie zasilań instalowanych maszyn.

6. Plastic Omnium - 3 zakłady w Polsce, ponad 40 zleceń na relokacje głównie wtryskarek i zrobotyzowanych cel zgrzewalniczych, miedzy innymi:

 • transfer linii F312 i B420 do Neapolu (2.lochy) z zakładu w Gliwicach,
 • relokacja wtryskarki o masie 160t  w zakładzie w Gliwicach.

7.  Plastipak Polska - 16 zrealizowanych zleceń na relokacje głównie wtryskarek  w zakładach w Tychach oraz w Europie:

 • relokacja wtryskarek  Hypet z Chmielnicki (Ukraina) do zakładów w Irlandii, UK i Rumunii,
 • relokacja wtryskarki Husky z Zakładu we Włoszech do Tychów.

8. Saint Gobain - 14 zrealizowanych zleceń na transfery głownie linii spawalniczych, w tym:

 • relokacja i uruchomienie 18-robotowej linii spawalniczej z Wurselen (Niemcy) do Dąbrowy Górniczej,
 • relokacja i uruchomienie zrobotyzowanej linii spawalniczej z Wurselen (Niemcy) do Horovic (Czechy).

9. Erg Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej:

 • montaż maszyny do wytłaczana folii (o wysokości 12m),
 • relokacja wewnątrz zakładu maszyny do wytłaczania folii (wysokość 10.5m).

10. Mondelez - kilkanaście relokacji linii do produkcji mas czekoladowych, gum, wafli w zakładach w Polsce i Europie, przykłady to:

 • relokacja linii pakującej  ze Strasburga (Francja) do Bratysławy (Słowacja),
 • relokacja linii do produkcji czekolady z Halle (Belgia) do Jankowic (Polska),
 • modernizacja i instalacja kompletnej linii pakowania gum do żucia w zakładzie w Skarbimierzu.

 

&nbp;