2000 dni bez wypadku w pracy Zespołu Utrzymania Ruchu w ArcelorMittal Service Group

03/02/2020

Z przyjemnością informujemy, że zespół Utrzymania Ruchu, świadczący usługi dla ArcelorMittal Service Group, osiągnął imponujący rezultat

2000 DNI BEZ WYPADKU W PRACY

Ten wspaniały wynik nie byłby możliwy bez bliskiej współpracy z Pracownikami, Kierownictwem i Zarządem ArcelorMittal Service Group, bez wysokich kompetencji Pracowników i Kierownictwa Business Unitu Maintenance oraz wysokich standardów bezpieczeństwa obowiązującym w ACTEMIUM, co zostało również potwierdzone certyfikatem ISO45001 przyznanym Cegelec sp. z o.o.

Gratulacje dla wszystkich, dzięki którym to osiągnięcie było możliwe.

pop2