Automatyka, pomiary i sterowanie

Nasze "know-how" wzbogacamy od 2002 roku realizując duże i średnie projekty dla znaczących klientów z obszaru nafty i gazu, chemii, rafinerii, przemysłu motoryzacyjnego.

W naszym zespole pracują inżynierowie projektanci systemów automatyki oraz doświadczeni kierownicy projektów. Wykwalifikowani monterzy sprostają wymaganiom jakościowym i technicznym najbardziej wyrafinowanych obiektów.

Zakres usług:

  • Projektowanie i realizacja instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej dla przemysłu i infrastruktury.
  • Kompleksowa realizacja projektów gdzie wymagana jest specjalistyczna wiedza z zakresu doboru i montażu aparatury pomiarowej, sterującej i wykonawczej.
  • Systemy automatyzacji i nadrzędnego sterowania (SCADA) - w oparciu o sterowniki programowalne i komputery przemysłowe.Rozległe systemy z akwizycją dużej ilości danych pomiarowych i sygnalizacyjnych, zdalne sterowanie złożonymi obiektami, systemy komputerowe, bazy danych, wizualizacja i systemy raportowania.Archiwizacja i arkusze analityczno/statystyczne danych technologicznych.Wymiana danych bilansowych z systemami zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Systemy sterowania liniami technologicznymi.Modernizacja układów sterowania i wizualizacji z dopasowaniem elementów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych.
  • Systemy monitorowania i zarządzania budynkami (BMS)Sterowanie centralami HVAC (Heating, Ventilation, Air condition).
  • Projektowanie i oprogramowanie, prefabrykacja szaf zasilająco-sterowniczych, konfiguracja parametrów. Interfejsy do systemów sterowania obiektem.

 

&nbp;