Wartości

Każda Jednostka Biznesowa Actemium u swoich podstaw działalności, mocno identyfikuje się z zasadami Actemium: bezpieczeństwo, współpraca, pozytywne nastawienie, praca zespołowa

Wartości te ucieleśniają pragnienie naszej marki aby pracować jako dynamiczny i zjednoczony zespół. Umożliwia to naszym pracownikom stały rozwój ich potencjału - jest to klucz do naszego sukcesu.

  • Bezpieczeństwo na pierwszy miejscu. Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem i warunkiem początkowym dla naszych działań.
  • Współpraca. Praca zespołowa jako sposób na sukces w duchu partnerstwa i rozwoju naszych możliwości biznesowych.
  • Pozytywne nastawienie. Zmienić trudności w możliwości aby dzielić nasz wspólny sukces.
  • Aktywny udział. Odgrywać aktywną rolę w organizacji, dawać i przyjmować, byś świadomym własnej odpowiedzialności wobec Actemium i postępować odpowiedzialnie.
  • Duch zespołowy. Zespół jako drużyna wspierająca siebie nawzajem w oparciu o otwarte umysły i dzielenie się wiedzą.
 
&nbp;

“ ”