Strategia

Dzięki wyjątkowo gęstej sieci 350 jednostek biznesowych w 40 krajach, Actemium zapewnia zarówno globalne lub lokalne rozwiązania. Stosujemy podejście «Glokal», które wychodzi na przeciw nowym potrzebom w branży:

  • Kompetentni i odpowiedzialni ludzie. Nasi pracownicy mogą szybko reagować i podejmować inicjatywy poprzez aktywną postawę
  • Autonomiczne Działy W naszej sieci znajdują się elastyczne Jednostki Biznesowe, ściśle współpracujące z klientami na rynku lokalnym. Każda JB zorganizowana jest na potrzeby rynku lokalnego.
  • Dynamika globalnej sieci jednostek biznesowych Actemium. W ramach naszej sieci, jednostki biznesowe wymieniają się doświadczeniami i koordynują inicjatywy tak na małą jak i dużą skalę maksymalizując korzyści naszych klientów. Aby zapewnić jak najwyższy poziom naszych rozwiązań i usług, do realizacji projektów dedykujemy najlepszych i specjalistów jakimi dysponujemy w naszej globalne sieci jednostek biznesowych.

Bezpieczeństwo pracy jest nierozerwalną częścią naszej strategii zarządzania. Każdy z naszych pracowników dzieli tę samą odpowiedzialność na wszystkich szczeblach organizacji. Zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad BHP wszystkich naszych pracowników , klientów i dostawców. Zwracamy również uwagę na nasze środowisko naturalne.

&nbp;

“Poprzez nasze wewnętrzne Kluby dzielimy się wiedzą i doświadczeniem aby dostarczy innowacyjne rozwiązania i usługi.”