Prezentacja

Misją Actemium jest wspieranie klientów w zwiększaniu ich konkurencyjności i wydajności w przemyśle.

Actemium składa się z 350 Jednostek Biznesowych w 100% dedykowanych przemysłowi. Firmy te rozlokowane są w 40 krajach na świecie, blisko naszych klientów.

 

Projektowanie, budowanie, utrzymanie procesów przemysłowych i lokalizacji.

Działalność Actemium obejmuje fazę doradczą/konsultingową i inżynieryjną, realizację i uruchomienia, utrzymanie. Actemium posiada w swojej ofercie dedykowane rozwiązania, z perspektywą długoterminowego partnerstwa.

Nasze ekspertyzy obejmują swym zakresem różne segmenty przemysłowe:
  • Energetyka
  • Przemysłowe systemy sterowania: automatyka, oprzyrządowanie, analizy przemysłowe, IT, etc.
  • Inżynieria mechaniczna: maszyny, spawanie, hydraulika, etc
 

W celu kreowania efektywnych, specyficznych dla każdego z naszych klientów rozwiązań, łączymy sprawdzoną, profesjonalną wiedzę z naszym segmentowym podejściem i efektem sieciowości.

&nbp;

“Naszą abmicją jest, aby stać się najbardziej cenioną międzynarodową siecią firm, oferującą bezpieczne, zrównoważone rozwiązania i usługi dedykowane dla przemysłu.”

Olivier Albessard , Actemium Brand Director