Nasze rozwiązania

Actemium posiada doświadczenie w wielu segmentach dotyczących zagadnień ochrony środowiska:

 • segregacja odpadów
 • spalarnie
 • fermentacje beztlenowe
 • biomasa
 • CO²
Oferty Actemium oparte są na dogłębnej wiedzy o procesach i doświadczeniach w systemach zarządzania informacją.

 

Environment

Segregacja odpadów / Składowiska odpadów

Na pierwszy etap zajmowania się odpadami, sortowanie i recycling, składają się sprawdzone rozwiązania dotyczące logistyki:

 • Obsługa
 • Składowanie
 • Mechaniczne sortowanie
 • Pakowanie
 • Zagęszczanie
 • Mierzenie
Spalanie odpadów
Spalarnie odpadów: od ponad 20 lat uczestniczymy w projektach w zakresie budowy i renowacji urządzeń do spalania odpadów w szczególności układów zasilania i systemów kontroli.

 

Elektrownie na biomasę

Actemium współpracuje z kilkoma elektrowniami na biomasę w Europie w zakresie: elektrotechniki, oprzyrządowania i systemów sterowania.

 

Biogaz i kompostowni

Te dwa uzupełniające się procesy odzysku organicznego oferują obiecujące rozwiązanie dla obróbki odpadów biodegradowalnych i odnawialnych źródeł energii.

Actemium wykorzystuje swoje doświadczenie przy tworzeniu nowych miejsc dla beztlenowego oczyszczania ścieków płynnych i odpadów stałych:

 • Nadzór parametrów sterujących reaktorów fermentacyjnych - pH, temperatura ...
 • Realizacja oprzyrządowania i pomiarów narzędzi.
 • Projektowanie architektury kontrolnej dla produkcji energii z metanu.

 

 

Projektowanie i optymalizacja suwnic

Wydajność instalacji do spalania jest połączone z dostępnością suwnic.

Actemium jest zaangażowany w ich konstrukcji lub rozbudowy, a także proponuje usługi w celu optymalizacji ich działania:

 • Automatyzacja transferu odpadów
 • Diagnostyka
 • Uruchomienia po awaryjne
 • Sterowanie awaryjne

 

Odpady niebezpieczne i nietypowe

Zbieranie odpadów niebezpiecznych i nietypowych wymaga odpowiednich działań.

Actemium oferuje swoje usługi w realizacji rozwiązań dla specjalistycznych spalarni (np. evapo).

Monitorowanie emisji gazu

Spalarnie wymagają stałego monitorowania jakości powietrza w okolicy.

Actemium posiada duże doświadczenie w instalacji i uruchomieniach urządzeń do pomiaru i analizy oparów.

Evapo-incineration

 
&nbp;