Środowisko

W naszej sieci Actemium prezentujemy wiele rozwiązań i usług spełniających oczekiwania naszych klientów segmentu ....... Zrzeszamy naszych najlepszych ekspertów w  klubach aby mogli dzielić się wiedzą, praktyką i umiejętnościami, a także optymalnie rozmieścić nasze kompetencje w stosunku do naszych klientów.
Dodatkowe informacje na temat naszej oferty, w zakresie przemysłu energetycznego, prosimy o kontakt z naszym klubem ekspertów na stronie www. actemium.pl/............ albo przez e-mail: ..........club@actemium.com.
&nbp;