Motoryzacja

Jako partner w rozwoju przemysłu motoryzacyjnego (OEM i producentów pojazdów), Actemium, w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowania naszych klientów czerpie ze swojej międzynarodowej sieci Jednostek Biznesowych przy tworzeniu, integracji rozwiązań i opracowań.

 

Nasze know-how

 
Inżynieria
 • Projektowanie
 • Studium wykonalności
 • Symulacje przepływu
 • Cykl życia
 • FMEA, niezawodność i łatwość konserwacji
 • Oznakowanie CE
 
Instalacje elektryczne
 • Wysokie i niskie napięcie
 • Automatyka i procesy
 • Nadzór
 • Oprogramowanie
 
Mechanika
 • Konfiguracje układów
 • Rysunki i plany
 • Symulacje procesów
 • Programowanie robotów (offline / online)
 
 
Zarządzanie projektami
 • Ogólna koordynacja
 • Nadzorowanie projektów
 • Kontrola kosztów
 • Planowanie czasu
 
Realizacje projektów
 • Zakup komponentów
 • Podwykonawstwo
 • Produkcja
 • Testy fabryczne
 
Instalacje i uruchomienia
 • Montaż i instalacja
 • Testy i uruchomienia
 • Ocena pracy/działania
 • Wsparcie techniczne
 
 
Usługi powykonawcze
 • Konserwacja i utrzymanie urządzeń i lokalizacji
 
 
&nbp;