Utrzymanie ruchu

Model oferowanej usługi jest oparty na zrównoważonym, dostosowanym do realnie zidentyfikowanych potrzeb, proaktywnym podejściu do realizacji zadań UR opartym w swojej metodyce na optymalnej kombinacji strategii: korekcyjnego, prewencyjnego i predykcyjnego utrzymania ruchu.Cały proces realizacji zadań UR może być wspierany autorskim systemem informatycznym ACTEMIUM WEB CMMS, pozwalającym na sprawne zarządzanie, rejestrację, analizę i optymalizację stosowanych strategii prowadząc do systematycznego utrwalania stanu ciągłości funkcjonowania zakładu.   ACTEMIUM WEB CMMS to system CMMS bądź rozszerzenie stosowanego obecnie systemu CMMS (w miarę możliwości technicznych) o funkcjonalność umożliwiającą dostęp online do kluczowych informacji nt. obsługiwanych urządzeń, m.in. takich jak: aktualny status, dostępność, harmonogramy przeglądów, wskaźniki KPI, terminy odbiorów UDT, numery inwentaryzacyjne itp. System umożliwia pełną digitalizację dokumentacji związanej z realizacją wszystkich czynności UR. Mobilna współpraca z bazą danych CMMS pozwala na dostęp do przydatnych informacji w czasie rzeczywistym, co realnie wpływa na szybkość i skuteczność działania służb UR. W celu usprawnienia czynności przeglądowych i naprawczych system ACTEMIUM WEB CMMS może być rozbudowany o system ARIS (AUGMENTED REALITY INDUSTRY SOLUTION).Jako twórcy obu systemów oferujemy możliwość dostosowania ich funkcjonalności do indywidualnych potrzeb wynikających ze specyfiki potrzeb Zleceniodawcy.

Utrzymanie ruchu okołoprodukcyjnego.

 • Utrzymanie urządzeń odpowiedzialnych za dostawę oraz dystrybucję mediów takich jak:
  • ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja (HVAC)
  • zasilanie elektryczne, oświetlenie
  • gazy techniczne, woda przemysłowa (instalacje wody chłodzącej, technologicznej), sprężone powietrze.
 • Konserwacja, naprawy infrastruktury technicznej budynków.
 • Gospodarka odpadami przemysłowymi w obrębie zakładu.

Utrzymanie ruchu linii produkcyjnych.

Kompleksowe usługi zapewniające dostarczenie wymaganej przez klienta sprawności i wydajności linii technologicznych.

Obsługujemy:

 • zautomatyzowane linie spawalnicze
 • lakiernie
 • linie montażowe
 • linie rozlewnicze
 • inne

 

&nbp;